Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor het Gebruik van AI Werknemers

Artikel 1: Definities

1.1 "AI Werknemer" verwijst naar de kunstmatige intelligentie-software die is ontworpen om specifieke taken uit te voeren binnen uw organisatie.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de AI Werknemer.

Artikel 3: Gebruik

3.1 Gebruikers dienen de AI Werknemer te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en deze algemene voorwaarden.

Artikel 4: Beperkingen

4.1 Het is niet toegestaan om de AI Werknemer te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden, of op een manier die de werking van de AI Werknemer kan schaden.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1 AI Werknemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik of onvermogen om de AI Werknemer te gebruiken, tenzij dit het gevolg is van opzet of grove nalatigheid.

Artikel 6: Wijzigingen

6.1 AI Werknemer behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.

Artikel 7: Privacy

7.1 Alle persoonlijke gegevens die worden verzameld via de AI Werknemer worden verwerkt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

8.1 Op deze algemene voorwaarden is civiel recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Leeuwarden.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Cookie beleid

Aanvaarden